• exoduslogo2.png
  • exoduslogo3.png
  • exoduslogo4.png
  • exoduslogo6.png
  • exoduslogo7.png
  • exoduslogo8.png
  • exoduslogo62.png
  • exoduslogo91.png
  • exoduslogo92.png
  • exoduslogo93.png

Evangeliet

Evangeliet handler om den pris, Gud betalte for dig! Det handler om Jesu lidelse, død og opstandelse for dig! At du i hans fattigdom er rig på alt, nu og i al evighed.

Evangeliet er Guds kraft til frelse. Det er Guds kraftområde.
Her giver Gud det, et menneske trænger til for at: - blive en kristen; - leve som en kristen; - og for at nå målet i det fuldkomne Guds rige!

Vækkelsesforkyndelse taler ikke bare om evangeliet, men forkynder evangeliet til tilhørerne; også selvom de har hørt det før. For troen kommer og bevares frem til målet gennem evangeliets forkyndelse.

Gennem tale, vidnesbyrd og sange må blodet "stænkes" ud over tilhørerne: "Så tog Moses blodet og stænkede det på folket, og han sagde: Dette er pagtens blod, den pagt, Herren har sluttet med jer på grundlag af alle disse ord." (2 Mos 24,8)