• exoduslogo2.png
  • exoduslogo3.png
  • exoduslogo4.png
  • exoduslogo6.png
  • exoduslogo7.png
  • exoduslogo8.png
  • exoduslogo62.png
  • exoduslogo91.png
  • exoduslogo92.png
  • exoduslogo93.png

Offerlammet

Fremfor alt andet handler EXODUS-møder om offerlammets blod, der forsoner os med Gud. Uden hensyn til om man er egypter, jøde, dansker eller afrikaner så rammer Guds vredesdom alle mennesker.
Kun der hvor Gud ser blodet, går Han i sin vrede forbi: "Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer." (2 Mos 12,13)

Offerlammet befrier fra legemlig, åndelige og evig død.
Offerlammet befrier fra fjenderne: kødets lyst, verden og sjælefjenden satan.
Offerlammet betyder alt for Gud!
Al fremtid, nu og i al evighed, bestemmes ud fra et menneskes forhold til offerlammet.

Soning og forsoning er to forskellige ting.
Soningen er grunden. Forsoningen er følgen.
Ved Kristi legemlige død er vi forsonet med Gud (jf. Kol 1,22).