• exoduslogo2.png
  • exoduslogo3.png
  • exoduslogo4.png
  • exoduslogo6.png
  • exoduslogo7.png
  • exoduslogo8.png
  • exoduslogo62.png
  • exoduslogo91.png
  • exoduslogo92.png
  • exoduslogo93.png

Ordet

Skal EXODUS-møder blive til vækkelse og fornyelse, er det afgørende at tilhørerne bliver ført ind i Guds ord og bliver fortrolige med Guds ord. Gud åbenbarer sig gennem sit Ord i lov og evangelium.

Det er gennem Ordets tjeneste Gud tager bolig iblandt sit folk.

Al fornyelse er at vende tilbage til udgangspunktet; tilbage til syndernes forladelse i Jesus Kristus: "I har begået en stor synd. Nu vil jeg gå op til Herren; måske kan jeg skaffe soning for jeres synd i" (2 Mos 32,30)

"I en vækkelsesfremmed menighed, kan man klare sig med mindre og mindre forkyndelse.
Man har ligesom forstået budskabet.
Prædikenen opleves ikke som livets nærende brød, men som noget, der ikke rigtigt siger noget, og man vil være på jagt efter nye og anderledes virkemidler.
Samtidig bliver man en menigheder uden syndenød og frelsesfryd."
(citat hentet fra artikel - læs her)