• exoduslogo2.png
  • exoduslogo3.png
  • exoduslogo4.png
  • exoduslogo6.png
  • exoduslogo7.png
  • exoduslogo8.png
  • exoduslogo62.png
  • exoduslogo91.png
  • exoduslogo92.png
  • exoduslogo93.png

Skellet

Ved EXODUS-møder forkyndes Herrens frelse, som sætter skel.
Det skel sætter Gud! Hvor Gud er, er skellet! Det er Guds eget frelsende nærvær, der sætter skellet.
Forkyndelsen må sætte skel mellem frelst og ikke frelst; mellem udenfor Guds rige eller indenfor Guds rige.
Forkyndelsen må derfor have øje for den enkelte, og afsløre de forskellige afveje ud i selvretfærdighed, og føre til troens retfærdighed, hvor jeg ser: Jesus Kristus er min retfærdighed, helligelse og forløsning; mit alt!

"... du skal forstå, at jeg, Herren, er her i landet.
Jeg sætter skel mellem mit folk og dit folk.
" (2 Mos 8,18f).

"Fornyelsestider i Guds riges historie har altid været kendetegnet af, at lys og mørke ikke længere kan eksistere sammen i Guds folks liv.
Ved sit ord og ved sin Ånd kommer den levende Gud og sætter et så klart og stærkt skel, at ingen kan tage fejl, ingen kan misforstå det. Det som derimod kendetegner...

Forfaldstider i Guds folks historie, er, at lys og mørke blandes sammen, så tåge og uklarhed får overtaget. Menneskene blander helligt og vanhelligt, blander Gud og afgud, blander Guds rige og verden, blander kød og Ånd - med al den åndelige uklarhed og halvhed og kompromitterende holdninger, som følger i kølvandet. Israels frafald igennem den gammeltestamentlige historie bestod ikke i en blank fornægtelse eller forkastelse af Israels Gud og hans ord; men det bestod i, at de blandede troen på Herren med elementer fra de omkringliggende folkeslags religioner. Gud og afgud blev stående side om side, sandhed og løgn gik hånd i hånd i det synkretistiske klima, som herskede i disse tider."
(Jan Bygstad: "Overgivet til Herrens ord", side 85).